Αρχική Σελίδα
Εταιρία
Νέα
Ύδρευση
Άρδευση
Αρχεία
Αναζήτηση
Επικοινωνία
 
 
Αναζήτηση
 

Ύδρευση

 
Εφαρμογές
 

Επιλέξτε κατηγορία σωλήνων:

     

Οι σωλήνες HDPE ύδρευσης είναι κατάλληλοι για:

  • Δίκτυα ύδρευσης
  • Δίκτυα άρδευσης
  • Δίκτυα υπονόμων
  • Δίκτυα αποστράγγισης προστασίας καλωδίων
  • Δίκτυα υποθαλάσσιων αγωγών
  • Δίκτυα περισυλλογής ακαθάρτων
  • Δίκτυα όμβριων υδάτων
  • Δίκτυα μεταφοράς νερού
  • Δίκτυα μεταφοράς καυσίμων κλπ.