Αρχική Σελίδα
Εταιρία
Προφίλ
Πιστοποίηση WRAS
Πιστοποίηση ΕΒΕΤΑΜ
Πιστοποίηση ΕΒΕΤΑΜ - Σύστημα διαχείρισης
Πιστοποίηση ISO9001:2008
Πιστοποίηση IQNET
Νέα
Ύδρευση
Άρδευση
Αρχεία
Αναζήτηση
Επικοινωνία
 
 
Αναζήτηση
 

Πιστοποίηση ISO9001:2008

 
 

Ο στόχος της εταιρείας είναι να παράγει προϊόντα ποιότητας και αξιοπιστίας, που όχι μόνο να ικανοποιούν τις ποιοτικές απαιτήσεις των πελατών της, αλλά και να ξεπερνούν τις προσδοκίες τους. Αυτό το επιβεβαιώνει και ο Γερμανικός φορέας ΤUV CERT με την αξιολόγηση και την απονομή του πιστοποιητικού ISO9001:2008. Όλο το προσωπικό της εταιρείας είναι άρτια εκπαιδευμένο, εφαρμόζει τις τεκμηριωμένες διαδικασίες του ISO9001:2008 και παράγει προϊόντα σταθερής ποιότητας.